Budžetski kalendar

Na primjeru budžeta za 2013. godinu, prikazaćemo vremenski okvir dešavanja glavnih faza budžetskog ciklusa na lokalnom nivou:

Budžetski kalendar