Korisni izvori

Zakoni koji regulišu nadležnosti i finansiranje lokalnih samouprava

(Propisi su ažurirani na dan 31.10.2016 godine)

Institucije i organizacije koje se bave lokalnim budžetima

Publikacije i dokumenti o lokalnim finansijama