Moj grad

Da li ste ikada učestvovali na javnoj raspravi o nacrtu budžeta grada u kojem živite?

Da li ste ikada pokušali da saznate koliko je grad u kojem živite potrošio novca za obavljanje nekog posla ili pružanje neke usluge?

Da li ste ikada pokušali da uporedite koliko vaš grad prihoduje poreza u odnosu na susjedni, ili grad na drugom kraju Crne Gore?

Da li ste ikada pokušali da utvrdite koliko je region u kojem živite ispred ili iza drugih regiona po nekom budžetskom kriterijumu?

Ako ste se ikad zainteresovali za ova ili slična pitanja i ako ste kojim slučajem krenuli u potragu za podacima, šanse su da ste se susreli sa nekim od sljedećih scenarija:

  • niste mogli pronaći podatke na Internet stranici vaše opštine
  • pronašli ste budžetske dokumente, ali u moru cifara niste mogli pronaći podatak koji vam je bio potreban
  • pronašli ste podatke za jednu godinu – ali vam ne znače mnogo ako ih ne uporedite sa prethodnim godinama. Onda se nanovo upuštate u pretragu i, vjerovatno, susrijećete sa scenarijom iz opcije a)

Nadamo se da smo otvaranjem portala mojgrad.me učinili potragu za odgovorima na pitanja u vezi lokalnih budžeta jednostavnijom. Ostvarenje ove inicijative omogućeno je podrškom Think Tank Fund-a i Information Programa (Institut za otvoreno društvo), u sklopu projekta “Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori”.

Rad na projektu sastojao se od nekoliko faza - prikupljanja podataka za prethodne tri godine, analize i izgradnje portala za njihovo prikazivanje - i trajao je godinu dana. Konačan proizvod je pred vama. Nadamo se da se slažete da je vrijedilo uloženog truda i vremena.

Šta možete pronaći na portalu mojgrad.me?

  • Podatke o prikupljenim i potrošenim sredstvima svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, počevši od 2009. godine
  • Podatke o stopi nezaposlenosti
  • Odluke o završnom računu budžeta svih opština
  • Izvještaje o komercijalnoj reviziji završnih računa budžeta
  • Podatke o broju lokalnih službenika i namještenika i njihovim primanjima
  • Podatke o zaduženosti (neizmirenim obavezama) lokalnih samouprava, itd.

Moguće je pretražiti podatke za jedan grad posebno ili uporediti sve lokalne samouprave, odnosno regione, prema utvrđenom setu pokazatelja. Uz podršku naših medijskih partnera, uspjeli smo da obezbijedimo da se na našem portalu nađu i najinteresantniji novinski članci o lokalnim finansijama.

U narednom periodu ćemo se truditi da portal osvježimo novim podacima, a želja nam je i da određene budžetske kategorije predstavimo sa više detalja i informacija.

Javite nam svoje utiske i pomozite nam da mojgrad.me učinimo prepoznatljivim mjestom za okupljanje svih onih koji žele pouzdanu informaciju o lokalnim finansijama.

Vaš,
Tim Instituta alternativa